วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

PTT เตรียมยื่นศาลฯ ขอปลดล็อค ... หลายโครงการเสี่ยง !!!
- : เศรษฐกิจชาติ กับความเสี่ยงภัย ที่คนในพื้นที่ควรจะได้รับรู้ข้อมูล :-

ศาลปกครองกลาง อาจผ่านโครงการ ... มีเสี่ยงสูง หลายโครงการ ที่กำลังรอจะทดสอบระบบ (TEST RUN) แม้ไม่มีความปลอดภัย ต่อชุมชน และสภาวะแวดล้อม กรณีที่จะผ่านโครงการเหล่านี้ ควรประกาศให้สาธารณะรับรู้ความเสี่ยง เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น ความสูญเสียจะได้เกิดน้อยที่สุด แผนเผชิญเหตุ แผนอพยบและเส้นทางจราจร แผนรับมือสถานการณ์เร่งด่วน ต่างๆ ควรจะมีความชัดเจน ฝ่ายปกครอง-ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ควรได้รับรู้ วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งการให้ข้อมูลผู้นำชุมชนต่างๆ ด้วย และควรจะมีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ รวมทั้งการเกิดเหตุแบบโดมิโน ไปยังโรงงานข้างเคียงด้วย

" อย่าปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นแล้ว จึงค่อยโทษกันไปมา ทั้งที่แต่ละภาคส่วนรับรู้กันดีอยู่แล้ว "

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยกับ "อินโฟเควสท์"ว่า เครือ ปตท.อยู่ระหว่างพิจารณาที่จะยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดในเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้พิจารณาผ่อนผันโครงการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด 8-9 โครงการให้สามารถดำเนินกิจการได้ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงแยกก๊าซแห่งที่ 6 ที่ขณะนี้การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ

ปตท.จะให้เหตุผลในการยื่นเรื่องครั้งนี้ว่าโครงการในกลุ่มนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับสูง โดยบางโครงการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถยื่นเอกสารให้เร็วที่สุดไม่เกินต้นเดือนมี.ค.นี้

การดำเนินการดังกล่าว เป็นความพยายามต่อเนื่องจากที่กลุ่ม ปตท.เคยยื่นคำร้องขอผ่อนผันดำเนินโครงการ 30 โครงการ แต่ศาลไม่อนุญาต ซึ่งบางโครงการบริษัทเห็นว่ามีความใกล้เคียงกับ 11 โครงการแรกที่ศาลฯ ผ่อนผันให้ดำเนินการได้ ดังนั้น บริษัทก็จะพยายามยื่นข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลฯให้ครบถ้วน

"เราไม่มั่นใจว่ารอบนี้หากยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดจะได้รับการพิจารณาให้ดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ แต่เราพยายามจะรวบรวมข้อมูลให้ดีที่สุดว่าโครงการของเราไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับสูง เหมือน 11 โครงการแรกที่ศาลปลดล็อกให้ ซึ่งปตท.เองก็พยายามชี้แจงและจะยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเร็วๆนี้"นายชายน้อย กล่าว


Figure 1. Plot plan of the refinery LPG storage installation and the nearby installations.
Domino effects zones of BLEVE accidents in the LPG handling terminal (solid line)
and the refinery LPG installation (dotted line), are presented.


DOMINO EFFECTS ANALYSIS FOR THE LPG STORAGE INSTALLATION OF HELLENIC PETROLEUM ASPROPYRGOS REFINERY

P. D. Petrolekasa and I. Andreoub

a SPEC Process Services S.A., 75 Patission Str., Athens 104 34, Greece

b Safety and Hygiene Department, Aspropyrgos Industrial Complex, Hellenic Petroleum

S.A., 193 00 Aspropyrgos, Greece

Abstract

This study examines domino effects related to the LPG storage installation of Hellenic Petroleum refinery at Aspropyrgos, in accordance with the new SEVESO II Directive requirements. The analysis involves a systematic procedure for the evaluation of potential domino accident scenarios, based on a set of damage-to- equipment criteria. The results show that the main concern is for a potential BLEVE accident in the nearby LPG handling establishment, which could result to a BLEVE accident in the refinery LPG installation.

1. INTRODUCTION

The LPG storage installation of the Hellenic Petroleum refinery at Aspropyrgos, includes four 4000 m3 LPG storage spheres, two 1600 m3 propane spheres, an 1800 m3 butane sphere, an 800 m3 LPG sphere and a truck loading station. Figure 1 shows the layout of the installation, which is located across the southern fence of the refinery establishment. Nearby installations include refinery process units, oil storage tanks, an oil truck loading station, and an LPG handling terminal. The latter establishment includes eight cylindrical LPG storage tanks, 170 m3 each, incoming pipeline from the refinery, truck loading and packaging facilities.

The Safety Study of the refinery LPG installation [1], performed according to the SEVESO I Directive requirements, examined accident scenarios resulting from failures in the installation itself, and assessed their consequences to people and the environment.

This Study, performed in accordance to the SEVESO II requirements, examines domino accident scenarios that result from failures in nearby installations and could have an impact to the refinery LPG installation. This is particularly important with respect to the identification of external hazard sources for the facility [2]. In addition, the study examines domino accident scenarios that result from failures in the refinery

LPG installation and could have secondary effects to nearby installations. This is also important with respect to a complete off-site consequences evaluation.

2. METHODOLOGY

The domino effects analysis involves identification of domino scenarios, describing a sequence of accidents, using the following procedure:

(a) Identification of the initial accident.

This involves identification of potential accidents in all installations involved, by means of systematic process hazard analyses.

(b) Assessment of domino effects zone.

This involves assessment of the initial accidents consequences and evaluation of domino effects zones according to a set of damage-to-equipment criteria.

(c) Evaluation of the secondary accident.

This involves visualisation of domino effects zones into suitable plot plans and identification of the equipment in nearby installations that could be subjected to high loads and fail, thus leading to a secondary accident.

The procedure is employed for the identification of domino scenarios resulting from accidents in nearby installations that could have an impact to the refinery LPG installation, as well as, accidents in the refinery LPG installation that could cause secondary effects to nearby installations.

2.1 Damage criteria

Thermal radiation and explosion overpressure produced during an accident can cause severe damage to nearby process equipment, and thus may initiate a secondary accident. The extent of the damage depends on radiation or overpressure intensity, the duration of exposure, the type of material, the presence of protection (e.g. water deluge) systems, etc. Practical ‘rules of thumb” found in literature, provide values of thermal radiation or overpressure corresponding to a given degree of damage. AIChE considers heat flux of 37.5 kW/m2 as the limit for severe damage to process equipment [3], while TNO identifies critical radiation intensities of 100 kW/m2 and 25 kW/m2, for rupture and deformation of structural elements, respectively [4]. In both cases, the duration of exposure is considered to be of the order of 15 - 20 minutes. Concerning explosion consequences, TNO suggests that overpressures of 0.5 -1 bar can cause cylindrical tank displacement or failure of connecting pipes, and overpressures above 1 bar can cause failure of spherical tank supports [4].

In this study, the evaluation of domino effects zones is based on a set of damage-to- equipment criteria, which were derived taking into account the literature guidelines and the specific characteristics of the various phenomena:

Fireball. A large release of superheated liquid (e.g. LPG), if immediately ignited, may burn as a fireball. The fireball grows larger and moves upward continuously because of buoyancy. The duration of the fireball is small (< style="mso-spacerun:yes"> [4]. Within the radius of the fireball there will be severe damage to process equipment and buildings. Beyond this, the danger is mainly for the people that may be affected by the radiation. Therefore, the fireball radius is defined as the domino effects radius.

Pool & tank fires. Pool fires can occur when a significant quantity of liquid is released and immediately ignited. These can be confined, e.g. in case of releases into containment dikes, or unconfined, e.g. in case of releases from LPG or gasoline road tankers. For modelling purposes, tank fires, e.g. fire in a crude tank following failure of floating roof, are considered as confined pool fires. Radiation levels are generally moderate, e.g. for an LPG pool fire the radiation at the surface of the flame is about 100 kW/m2 [4], but duration can be long. Therefore, the domino effects radius is defined as the distance from the centre of pool to a thermal radiation of 37.5 kW/m2.

Flame jets. A high-pressure release of vapour or vapour/aerosol into free space, if ignited, will burn as a flame jet. Any equipment on which that flame jet impinged would be subjected to very high thermal loads, often exceeding the capacity of fixed water sprays. Outside the flame jet itself radiation hazards are very small. Therefore, the domino effects zone is defined by the length and width of the jet.

Vapour cloud fire and explosion. Release and dispersion of LPG, if ignited, could lead to a flash fire burning that part of vapour cloud within the flammability limits. Within the burning cloud, there may be ignition of equipment, but due to the short duration of the phenomenon, the risk for domino effects is small. If however, there is sufficient mass within the cloud (e.g. >1t), the ignition of a vapour cloud may result in an explosion. The effects of an explosion, defined by blast overpressure, can be significant. Overpressure 0.7 bar is considered as the domino effects limit. However, explosions are unlikely, unless the cloud is confined in a building, or semi-confined in a heavily congested process plant. In such cases, the centre of explosion may be assumed to be very near to the point of release.

3. RESULTS

3.1 Domino scenarios due to accidents in nearby installations

Accidents in nearby installations could be an important external hazard source for the refinery LPG installation. The first step in the domino effects assessment is the identification of potential accidents in nearby installations. These include:

• Catastrophic failure of an LPG tank in the LPG handling establishment leading to fireball (BLEVE) or vapour cloud explosion.

• Catastrophic failure of an LPG road tanker in the LPG handling establishment leading to fireball (BLEVE) or vapour cloud explosion.

• Catastrophic failure of a liquid LPG pipeline in the LPG handling establishment leading to flame jet.

• Fire in a refinery oil storage tank.

• Failure of a gasoline road tanker in the refinery loading station leading to unconfined pool fire.

The assessment of domino effects zones leads to the identification of domino scenarios. Figure 1 presents the results for the case of a fireball due to BLEVE of an LPG tank in the nearby LPG handling establishment. It can be seen that the domino effects zone includes the refinery four 4000 m3 LPG spheres, and thus there is danger for them to BLEVE.

Similar analysis shows that BLEVE of an LPG road tanker in the nearby LPG handling establishment can also cause BLEVE of a refinery LPG 4000 m3 sphere. Conversely, accidents in the other refinery installations do not appear to involve any potential effects to the LPG installation.

3.2 Domino scenarios due to accidents in the refinery LPG installation

The identification of domino scenarios that result from accidents in the LPG installation is also performed according to the procedure described above. The results show that, BLEVE of a refinery LPG sphere will have a substantial impact to nearby installations and could cause several, though smaller, secondary accidents (Figure 1).

In addition, there is concern for a potential BLEVE of an LPG road tanker that could cause further BLEVEs in the nearby LPG establishment. Smaller accidents e.g. flame jets associated with catastrophic failures of LPG pipelines, do not appear to have an impact to nearby installations.

4. CONCLUSIONS

This study examined domino effects related with the LPG storage installation of the Hellenic Petroleum refinery at Aspropyrgos, in accordance with the SEVESO II Directive requirements. The analysis indicates that:

• BLEVE accidents in the nearby LPG handling establishment could involve potential domino effects to the refinery LPG installation.

• BLEVE accidents in the refinery LPG installation could cause secondary effects to nearby installations.

Due to the high safety standards of Hellenic Petroleum, the danger for a major accident, such as BLEVE, is very low. This study identified external sources of hazard related to the nearby LPG establishment. The control of such hazards could be achieved by enhancing communication on safety issues between the two companies.

REFERENCES

1. Safety study of the LPG storage installation at Hellenic Petroleum Aspropyrgos Refinery, Hellenic Petroleum S.A. (1996).

2. G. A. Papadakis and A. Amendola (Eds), Guidance on the Preparation of a Safety Report to meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (SEVESO II), EUR 17690 EN, JRC (1997).

3. Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs, Centre for Chemical Process Safety, AIChE (1994)

4. Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials, “Green Book” CPR 16E, Labour Inspectorate, Dir. General of Labour , Voorburg, The Netherlands(1989).

5. Methods for the calculation of physical effects, “Yellow Book” CPR 14E, 2nd Ed., Director General of Labour, Voorburg, The Netherlands(1992).ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น