วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

"ข้อมูลใหม่ภาครัฐคือเงิน ข้อมูลใหม่ภาคประชาชนคือชีวิตและความเสี่ยง"

คน มาบตาพุด - มลพิษ สุขภาพเสื่อม และความเสี่ยง ( EIA, HIA and RISK )

ถังเก็บก๊าซ LPG ความดันสูง ปริมาณก๊าซ ถังละ 6,000 ม3 หรือเทียบเท่ารถก๊าซ 6,000 คัน
รวม 12 ถัง (ใหม่3 เก่า9) หรือ 72,000 ม3 หรือประมาณ รถก๊าซ 65,000 - 70,000 คัน
"ข้อมูลใหม่ภาครัฐคือเงิน ข้อมูลใหม่ภาคประชาชนคือชีวิตและความเสี่ยง"


ผมคิดว่า สื่อมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญ!!! เรื่องชีวิตและความเสี่ยงของประชาชนในมาบตาพุดแล้ว

บางสำนักข่าวไม่สนใจ บางสำนักข่าวรู้แล้ว เก็บใส่ลิ้นชักไว้ บางสำนักข่าว ...วันนี้ผมไปศาลปกครองมา ไปขอคำแนะนำ ... มีข้อคิดความเห็นที่ดีประการหนึ่งว่า" ถ้าภาคประชาชน มีข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ถึงมีการร้องขออุทรณ์โดยภาครัฐหรือโรงงานจนหลุดจากการระงับแล้ว ก้อสามารถยกเรื่องฟ้องได้ เพราะเป็นกรณีใหม่ประเด็นใหม่ที่มีความชัดเจน และสามารถขอให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราว ขอให้หยุดรอ ... จนกว่าขบวนการ ตรวจสอบ-ติดตาม จะจบสิ้นก่อน จนมีความแน่ชัดว่า โรงงานนั้นๆ จะมีความปลอดภัย ตามคำร้อง และมีการพิสูจน์จากหลายฝ่ายแล้วว่า จะไม่มีความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ได้ "*** หลุดระงับเมื่อไหร่?! ฟ้องต่อ ... 3 โครงการเสี่ยง และ 11 โครงการต้องสงสัย ควรให้มีการตรวจสอบก่อนว่าก่อสร้างในลักษณะเดียวกันหรือไม่!!! ... ผู้บริหารฯ ที่ยังไม่มีอะไรทำ GO INTER ไปก่อนก้อได้ครับ น่าจะยาว ... ***ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น