วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เร่งเปิดดำเนินการ12โครงการมาบตาพุด เหตุไม่ก่อมลพิษ


ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ที่อาจไม่ทัน การขอปลดล็อคโครงการต่างๆ ที่ยังถูกระงับไว้ของศาลปกครอง กรณีที่ได้รับการยกเว้นให้มีการดำเนินการบางอย่างไปได้ก่อน เช่น ขบวนการก่อสร้าง หรือที่อ้างว่า โครงการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงนั้น การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ต่างๆ เช่นกรณีการทำประชาพิจารณ์สัญจร ไปตามจังหวัดต่างๆ หรือเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาการก่อสร้าง ที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจมีผลให้มีการระงับซ้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกนั้น อาจจะมีกระแสตีกลับ เพราะถูกมองว่าเป็นการป่วน ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น ขณะนี้แม้ว่าภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ทั้งหลายต่างได้รับข้อมูลความเสี่ยงมากดังกล่าวแล้ว แต่การเคลื่อนไหว ... แบบเฉยชากับปัญหา ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว การก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง นั้น อาจสร้างผลกระทบรุนแรง ต่อประชาชน-ภาวะแวดล้อม ในพื้นที่มาบตาพุดแบบรุนแรงฉับพลัน ซึ่งไม่ใช่แค่การรั่วไหลที่มีแบบประจำ แต่เป็นการพัง!!! แล้วรั่วจนควบคุมไม่ได้ หรือถึงเวลาแล้ว ที่บอกว่า "คนในพื้นที่มาบตาพุดจะต้องช่วยกันออกมาเคลื่อนไหว กับความสุ่มเสี่ยงเอง" เพราะรอภาคประชาสังคมอื่นๆ ไม่ได้แล้ว

เปิดทาง 12 โครงการมาบตาพุด
อธิบดีอัยการคดีปกครอง รวบรวมหลักฐานร้องศาลปกครอง เปิดทาง 12 โครงการมาบตาพุด ระบุไม่ใช่โครงการก่อมลพิษ ทำคู่ขนานระหว่างรอการปฏิบัติตามรธนศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ- อัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง พิจารณาให้ 12 โครงการก่อสร้างพื้นที่ ต.มาบตาพุด จ.ยะยอง ได้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการที่ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อมลพิษ ทั้งนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช อธิบดีอัยการคดีปกครอง กล่าวว่า โครงการที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองอนุญาตดำเนินการก่อสร้างต่อนั้น ได้มีการรวบรวมเอกสาร และหลักฐานเสนอต่อศาลว่าโครงการดังกล่าวไม่การเริ่มก่อสร้างใหม่ แต่เป็นโครงที่เคยดำเนินมาแล้วและสามารถที่ทำต่อไปได้ เพราะไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพิจารณาก็ดูจาก 76 โครงการที่ศาลปกครองกลางเคยสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาว่า 11 ใน 76 โครงการ ไม่อยู่ในคำสั่งคุ้มครอชั่วคราว ก็เหลือ 65 โครงการ
ต่อมาบริษัทเอกชนบางส่วนได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองพิจารณาว่าอยู่ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ไปแล้วเช่นกัน ดังนั้นการยื่นคำร้องครั้งนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับโบริษัทเอกชนดังกล่าวและไม่กระทบกับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครอง การยื่นคำร้องเราต้องมีพยานหลักฐานแสดงให้ศาลเห็นว่าโครงการนั้นไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และสามารถที่จะทำคู่ขนานระหว่างรอการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด

"กอร์ปศักดิ์" ยันรัฐบาลทุ่มแก้มาบตาพุดเต็มที่ โต้ ดร.โกร่งเข้าใจผิด ปตท.รวบรวมข้อมูล 18 โครงการยื่นศาลขอเดินหน้า
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาการลงทุนมาบตาพุด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทำงานอย่างหนักในการแก้ปัญหามาบตาพุด ไม่ใช่แค่ใช้ปากทำงานอย่างที่นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุ รวมทั้งเรื่องการตั้งองค์กรอิสระที่ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าไม่ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อน
ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างทำร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระแล้ว ครม.ได้ตั้งข้อสังเกตกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ให้ส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้สภาพิจารณาทันสมัยประชุมนี้ เมื่อตั้งองค์การอิสระถาวรแล้ว องค์การอิสระเฉพาะกาลนี้ก็ยังจะทำงานควบคู่ไปจนถึงจุดๆ หนึ่งและยกเลิกไป ที่รัฐบาลไม่ออก พ.ร.ก.องค์การอิสระถาวร เพราะมีทางออกอื่นที่ทำได้และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คนที่อ่านรัฐธรรมนูญอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน
ด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัญหาคดีมาบตาพุดที่กลุ่ม ปตท.ยังถูกระงับ 18 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลตามคำสั่งศาลเสนอเรื่องให้หน่วยงานอนุญาต ให้ใบอนุญาตกรณีโรงงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย ปตท.ส่งเรื่องถึงศาล เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งระงับกิจการของศาลเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.เคมิคอล กล่าวว่า โครงการของ ปตท.เคมิคอล ติดอยู่ในคดีมาบตาพุด 7 โครงการ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมกำลังการผลิต โดยเฉพาะโรงแยกก๊าซที่ 6 ของปตท.ยังผลิตไม่ได้ ทำให้โรงงานโอเลฟินส์โรงใหม่ กำลังผลิต 1 ล้านตัน ผลิตได้เพียง 2 แสนตัน กระทบต่อกำลังผลิตเม็ดพลาสติกโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น