วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

นายก ความจริงใจ กับปัญหามาบตาพุด


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่มาบตาพุด โดยยอมรับว่า ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทั้งปัญหาการกำจัดขยะ การขยายน้ำประปาสู่ชุมชน ระบบสาธารณสุข ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่ประกอบอาชีพในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเมื่อวานนี้ (16 ม.ค.53) ตนเองได้ลงพื้นที่มาบตาพุด เพื่อติดตามงานสำคัญพร้อมกับเปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยศูนย์บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ
... จาก TNEWS 17 ม.ค 53


กลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่น ยื่นหนังสือ กับ นายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง
1. โครงการขยะชุมชน - เพื่อการบริหารปัญหาขยะโดยทุนสมทบจากรัฐและโรงงาน
2. โครงการ Thai Agriculture Product Logistics
3. ปัญหาโครงการก่อสร้าง ในเขตมาบตาพุด
โครงการขยะชุมชน
การบริหาร-จัดการกองทุนขยะชุมชน
  • เทศบาลมาบตาพุดเป็นเจ้าภาพ โดยมีตัวแทนชุมชน-โรงงาน เป็นกรรมการร่วม เพื่อร่วมเลือก-สรรหากลุ่มคนจัดการที่เหมาะสม
  • เงินทุนของโครงการควรได้รับจาก รัฐบาลและการบริจาคของโรงงานต่างๆ หรือขอให้มีการบริจาคเป็นประจำทุกเดือนของโรงงานต่างๆ โดยใช้สัดส่วนตามขนาดการประเมินการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการประเมินตามวิธีที่มีการยอมรับกัน
  • พนักงานหรือผู้รับเหมาในโครงการ ควรจะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในมาบตาพุด หรือในเขตระยอง
  • ให้มีการประเมิน-ติดตามผล และการรายงานความคืบหน้าของโครงการ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันทุกเดือน รวมถึงการใช้งบประมาณต่างๆของกองทุน

โครงการ Thai Agriculture Product Logistics

  • Product to Premium ผลิตเพื่อความเป็นเลิศ
  • Stock & Pricing คลังอาหารโลก และกําหนดราคา
  • Packaging & Transportation หีบห่อ และการส่ง
  • Added Value & Processing เพิ่มมูลค่า-แปรรูป และการจัดการ

รายงานปัญหาโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่มาบตาพุด

... เพื่อประกอบการตัดสินใจ ร่วมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม และการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม การระงับโครงการต่างๆ เพื่อทำอะไรๆ ให้ถูกต้องก่อน การมีซึ่งคณะกรรมการ องค์กรอิสระฯ ชั่วคราว หรือ ถาวร ... พันธกิจของรัฐ กับ คำว่า "ประชาชนต้องมาก่อน" หรือ "โรงงานต้องมาก่อน"

ไม่ใส่ใจ ไม่แตกต่างอะไรกับการปกปิด โรงงานปลดปล่อยอะไรออกมา มีคำว่า ควรจะบอกออกมาให้หมด ตั้งแต่ เริ่มขออนุมัติโครงการ รวมทั้งการจำลองเหตุร้ายที่สุดที่อาจเกิดกับ ชุมชน-ภาวะแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การบริหารสถานการณ์วิกฤต ฯลฯ เลิกเอาปัญหาโรงงานมาขู่ เรื่องเศรษฐกิจจะไม่ฟื้น โดยคนภาครัฐ - ภาษีที่รัฐเก็บได้ จาก พื้นที่มาบตาพุด ได้ไปมากเท่าไหร่ และนำมาเยียวยาปัญหาต่างๆ ในมาบตาพุดอย่างไร ทำให้ชัดเจน ขยะ-น้ำเสีย-น้ำประปา-ถนน-สถานพยาบาลชุมชน ขอกันมา 10 ปี บางที่แย่กว่าเดิม

รอการตัดสิน นำพา ประเทศไปสู่แนวทางใหม่ ...

เกษตร การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ทำจริงๆ หรือแค่พูดให้เข้ากับสถานการณ์ โดยไม่มีภาพใหญ่ที่ขายได้ สุดท้ายไม่ต่างอะไร กับคนป่วยที่เพ้อด้วยฤทธิ์ไข้ ก้อเท่านั้น !!!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น