วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

ตัวแทนชาวบ้านมาบตาพุด - 20 ชุมชน แล้วอีก 5 ชุมชน ล่ะ


ตัวแทนชาวบ้านมาบตาพุด ยื่นหนังสือถึง "อานันท์ ปันยารชุน" เรียกร้องให้ชาวบ้านเข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหาโครงการมาบตาพุด

ตัวแทนผู้นำชุมชนและชาวมาบตาพุด จาก 20 ชุมชน นำโดยนายธนวรรธน์ พรหมมานนท์ ประธานชุมชนเนินพยอม เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผ่านกองรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้ชาวมาบตาพุดเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของชาวมาบตาพุดเป็นไปอย่างถูกต้อง และป้องกันคนนอกพื้นที่เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างไม่ถูกวิธี

เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายลงพื้นที่ ตัวแทนชุมชนมีโอกาสได้เข้าพบเพียงแค่ครั้งเดียว แต่หลังจากนั้นไม่มีโอกาสเข้าร่วมอีกเลย

ตัวแทนชาวมาบตาพุดบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจที่มาบตาพุดกำลังแย่มาก ชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างหนัก เช่นทำห้องแถวก็ไม่มีคนงานไปเช่า เนื่องจากบริษัทใหญ่ ๆ ให้แรงงานกลับบ้านไปหมด จนมีใบปลิวเกลื่อนมาบตาพุดแล้ว ชาวบ้านจาก
20 ชุมชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแบบสายกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในท้องที่อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น