วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน

27 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.30 น. ยื่นคำฟ้องและคำขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน
....
เพื่อยับยั้งเหตุสลดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากความเสี่ยงสูงมากที่มาจากการขออนุมัติและการอนุมัติ แบบและโครงการ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้อง แม้จะอ้างว่าต้องเร่งรัดโครงการให้ทันตามแผนกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆด้านเศรษฐกิจหรือค่าชดเชยส่วนต่างของการซื้อก๊าซแอลพีจีจากต่างประเทศมาใช้ในราคาแพง ที่เป็นภาระของผู้ใช้น้ำมันโดยรวมนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่หน่วยงานของรัฐ จะละเลยมาตรฐานการก่อสร้างโรงงานที่อันตราย เพราะเป็นโรงงานที่เกิดการระเบิดได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้มีเสถียรภาพและแข็งแรงเป็นพิเศษ จนไม่มีความเสี่ยงที่จะทรุดพัง ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 25-30 ปีของโรงแยกก๊าซ ทั้ง 2 จึงจำเป็นที่ต้องขอให้มีขบวนการไต่สวน

จากเหตุอันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายใหญ่หลวงในวงกว้างดังที่กล่าวในข้างต้น และขณะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน การที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน จะทำให้ดินชุ่มไปด้วยน้ำและลดการรับแรง รับน้ำหนักต่างๆ ประกอบกับการมีพายุลมแรง อาจจะทำให้เกิดการล้มพังของโครงสร้างที่ไม่ได้ตอกเสาเข็มได้ เช่นดังต้นไม้ใหญ่แม้มีรากหยั่งลึกเสมือนเสาเข็มที่ยึดโยงแล้วนั้น ยังล้มยกทั้งรากทั้งดินขึ้นมาเพราะเจอพายุฝนลมแรง ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลขวัญแขวนในส่วนผู้ที่ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องนี้แล้วจำนวนมาก เพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน

เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง - ให้ผู้ถูกฟ้องทั้งหมด สั่งระงับหรือสั่งหยุดการดำเนินการต่างๆของโรงงานทั้งหมดไว้ และนำก๊าซแอลพีจี ที่เติมเข้าไปแล้วในถังเก็บก๊าซแอลพีจีทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ 3 ถังออก จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยละเว้นระบบดับเพลิงและหล่อน้ำต่างๆ ให้ยังคงดำเนินการต่อไปได้

เพื่อศาลโปรดพิจารณา

...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น