วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โรงแยกก๊าซ ปตท. ความมั่นคงทางพลังงานบนความเสี่ยงโรงแยกก๊าซ ปตท. มาบตาพุด ระยอง
โดยปกติโรงงานก๊าซไวไฟและสารเคมีอันตราย มีความเสี่ยงที่จะรั่วระเบิด อันมาจากปัญหาทั่วไป เช่นการทำงานคาดเคลื่อนของมนุษย์ ความผิดพลาดบกพร่องในการเดินครื่องจักร ความแข็งแรงแน่นหนาของวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่เลือกใช้ การออกแบบผิดพลาด การเยื้องศูนย์ของแนวท่อและแกนเครื่องจักร ปัญหาสภาวะอากาศ พายุ ฝน-ลูกเห็บ ฟ้าผ่า หรือ แผ่นดินไหว ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงอยู่แล้ว แต่การเพิ่มความเสี่ยงสูงที่ฐานรากซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดความมีเสถียรภาพแข็งแรงตั้งอยู่ได้ของโครงสร้างพิเศษสำคัญต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานของโรงงานนั้น เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ที่จำเป็นต้องมีเสาเข็มช่วยยึดแน่นไม่ให้ทรุดล้มพัง เสมือนต้นไม้ใหญ่ย่อมมีรากลึกยึดแน่นเพื่อยืนต้นสู้ลมสู้ฝนพายุใหญ่ มั่นคงอยู่ในทุกสภาวะอากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น