วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินที่ใช้ในการออกแบบฐานรากไม่มีเสาเข็มใช้ภาพอธิบาย - คิดว่าทุกคนทุกฝ่ายจะเข้าใจ เรื่องความเสี่ยง ที่พร่ำพูดถึง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น