วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

ปัญหาตรงนี้ มันใหญ่กว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะขณะนี้ ... เสี่ยงหายนะภัย

ภาครัฐ ทุกส่วนทุกฝ่ายรับรู้ แต่เย็นชาเฉยเมย มองกันแต่เรื่องปัญหาปากท้อง ทั้งที่...เสี่ยงสูงมากที่จะก่อเหตุอันตรายกับชีวิตผู้คนประชาชนจำนวนมาก และผู้ออกมาแจ้งเตือน บอกถึง สิ่งที่พวกตนสร้างเสร็จไปแล้วนั้น ว่าแข็งแรงไม่เพียงพอ

ถึงเวลานั้น เด็กๆ จะหนีไปตรงไหน ใครรู้รึยัง ผู้ใหญ่รู้ทางหนีทีไล่ แล้วเด็กๆ ล่ะ


สังคม เรียกร้องหา พยายามบ่มเพาะความมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และเสียสละของผู้คนประชาชน แต่พอมี ผู้ออกมาดำเนินการ กลับมองว่าเป็นผู้เรียกร้องผลประโยชน์ รีดไถ ทั้งที่ได้ทำเพราะความกลัวและละอายที่จะต้องรู้สึกผิดบาปกับสิ่งต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วนั้น ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุต้นตอที่จะก่อเหตุหายนะขึ้น รวมทั้งยังมีความพยายามหยุดยั้งเหตุภัยนี้ โดยส่งต่อให้หลายภาคส่วนของสังคม รวมทั้งขบวนการศาลปกครอง แต่ขณะนี้ ทุกฝ่ายกลับเงียบเฉยเย็นชา ทั้งที่สามารถระงับหรือบรรเทาเหตุได้ ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้ส่งเรื่องราวนี้ ซ้ำๆ ไปยังหลายภาคส่วนแล้วดังนี้

นายกรัฐมนตรีและภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
ขบวนการศาลปกครอง และนำกราบเรียนเสนอต่อ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานและคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คณะอนุรับฟังประชาพิจารณ์ และกรรมการองค์การอิสระ
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ จังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์
เครือข่ายประชาชนต่างๆ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีมาบตาพุด
ผู้นำ องค์กร-ชุมชน ต่างๆ 80 องค์กร ในพื้นที่มาบตาพุด และใกล้เคียง
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร(กรุงเทพ)
สมาชิก และประธานหอการค้าต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ยื่นฟ้องศาลปกครองระยอง เรื่องการอนุมัติ-ดำเนินการก่อสร้างโรงงานเสี่ยง ศาลไม่รับคำฟ้อง
ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ... อุทธรณ์ ขอให้ช่วยชีวิตผู้คนประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงหายนะภัย

วันนี้ ... มีคนมาประท้วง เรื่องมาบตาพุด หลงดีใจ ที่แท้มาคนล่ะเรื่อง

ถ้าทุกโรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างเลียนแบบ ปตท. ร่วมภาครัฐ - มักง่ายก่อสร้างโรงงานไม่แข็งแรง เร่งรีบเร่งร้อน ภายใน 2-3 ปี ประเทศนี้ จะมีโรงงาน ไม่แข็งแรง เต็มบ้านเต็มเมือง เหมือนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่อนุมัติถูกต้องตามกฎหมาย ก่อสร้างไม่แข็งแรงเพียงพอ รอวันทรุดพัง สร้างความเดือดร้อน ก่อเหตุหายนะภัย เพราะเป็นโรงงานสารเคมีอันตราย-ก๊าซไวไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น