วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ติดตามงาน - เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก


เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
113 ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 085-091-1324
แฟกซ์ 038-613928

23 พฤศจิกายน 2552

เรียน คุณสุทธิ อัชฌาศัย/ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 081-864 6558
คุณกนิษฐ์ พงษ์นาวิน/เลขานุการเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 085-091 1324

ผมได้จัดตั้งกลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่น มาตั้งแต่ปี 2544 ได้เคยรณรงค์คัดค้านโรงไฟฟ้า BLCP ในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งทำเป็นใบปลิว, ใบประกาศและคัทเอ้าท์ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการยื่นหนังสือถึงนายก-รมต.ขณะนั้น และเสนอหน่วยราชการต่างๆ ต่อมาภายหลังได้ดำเนินการแค่จัดทำเวบไซด์ติดตามข่าวสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เพราะเห็นว่ามีผู้สนใจอยู่แล้วจำนวนมาก รวมทั้ง พณ.ท่านนายก รมต. และ เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ด้วย ซึ่งเข้ามาให้ความใส่ใจมาตั้งแต่ปี 2550

ผมพยายามหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับงานของเครือข่ายประชาชนฯ ทุกครั้งที่อยากติดตาม แต่ไม่เคยพบ ผมมีความเห็นว่าทางเครือข่ายประชาชนฯ ควรจัดทำเวบไซด์ หรือ เวบบล็อก ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งให้ข่าวสารความคืบหน้าต่างๆในการดำเนินการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการ 4ฝ่ายด้วย เพื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและติดตามการทำงานของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกในฐานะตัวแทนประชาชนได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา และเพื่อแสดงความพร้อมที่จะช่วยเหลือเท่าที่มีความสามารถ

เชื่อมั่น-ศรัทธา


ศรัลย์ ธนากรภักดี
กลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่น มาบตาพุด ระยอง
มือถือ 081-3574725 fax. 038-608891
Email: airfresh_society@yahoo.com หรือ srun_t@live.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น