วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จดหมายร้องเรียนเรื่องขยะข้างรั้ว กลุ่มพิทักษ์อากาศคลิ๊กขวาที่รูปเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อขยายรูป
23 พฤศจิกายน 2552

กราบเรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลมาบตาพุด ที่เคารพ
สำเนากราบเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, รตม.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอร้องเรียนเรื่องกลิ่นขยะรุนแรงมากที่หมู่บ้านเบญจพร มาบตาพุด ระยอง
แนบมาด้วย : กลิ่นขยะก่อให้เกิดมะเร็ง
....ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น